Monthly Archives: June 2015

Asteya

We vervolgen de vijf yama’s, de ethische disciplines die ons helpen ons te leren beheersen met betrekking tot de buitenwereld. De eerste twee yama’s hebben we gehad: ahimsa, geweldloosheid, en satya, eerlijkheid. Deze twee yama’s gaan hand in hand. De

Posted in Inspiratie

Satya

Vorige week hebben we een begin gemaakt m et de vijf ethische disciplines, de yama’s uit het achtvoudige yogapad. De eerste yama is ahimsa, geweldloosheid. De tweede yama is satya, oftewel waarheidslievendheid. Doorgaans zullen wij onszelf niet als oneerlijk betitelen.

Posted in Uncategorized

Ahimsa

De Yoga Sutra’s van Patanjali liggen ten grondslag aan de meeste yogavormen in de wereld. Met name de Iyengar Yoga gebruikt de Sutra’s als basis van de yogabeoefening. Belangrijk in de Sutra’s is het achtvoudig pad. Dit achtvoudige pad bestaat

Posted in Inspiratie