Ahimsa

De Yoga Sutra’s van Patanjali liggen ten grondslag aan de meeste yogavormen in de wereld. Met name de Iyengar Yoga gebruikt de Sutra’s als basis van de yogabeoefening. Belangrijk in de Sutra’s is het achtvoudig pad. Dit achtvoudige pad bestaat uit de volgende stappen:

  1. 1.       Yama’s: ethische disciplines. Dit zijn er 5
  2. 2.       Niyama’s:  individuele disciplines. Ook 5
  3. 3.       Asana’s: lichaamshoudingen
  4. 4.       Pranayama: beheersing van de ademhaling
  5. 5.       Pratyahara: naar binnen keren van de zintuigen
  6. 6.       Dharana: concentratie
  7. 7.       Dhyana: meditatie
  8. 8.       Samadhi: eenwording, verlichting

Met nog vijf lessen te gaan tot aan de zomervakantie, behandel ik de vijf yama’s. Dankzij de yama’s kunnen we leren ons zelf te beheersen met betrekking tot de buitenwereld.
De eerste yama is Ahimsa, oftewel geweldloosheid. Een yogi probeert zoveel mogelijk zonder geweld te leven. Hoe zit dat met ons? Gebeurt het niet al te vaak dat we ons zelf geweld aan doen? We gaan regelmatig over onze grenzen. We eten of drinken dingen waarvan we weten dat ze niet goed voor ons zijn. We gaan te laat naar bed, we lezen boeken of kijken films die ons een onrustig gevoel geven. We onderkennen onze talenten en kwaliteiten, onze potentie niet en blijven hangen op een middelmatig niveau.

Hoe vaak doen we ook niet een ander geweld aan? Door kwaad over iemand te spreken, te roddelen, boze gedachten te hebben over iemand, door de ander het licht in de ogen niet te gunnen of door onaardig, onvriendelijk of boosaardig tegen iemand te doen? Met andere woorden: we doen vast en zeker ons uiterste best maar van ware ahimsa  kunnen we niet spreken. Ware geweldloosheid komt voort uit ware liefde: liefde voor onszelf, liefde voor de ander; vriend of vijand, liefde voor de wereld, liefde voor het hogere in en buiten ons.
Laten we in de asana’s eens kijken hoe geweldloos we zijn naar onszelf, vanuit liefde. Laten we de mensen om ons heen de komende week eens vanuit liefde, vanuit geweldloosheid, benaderen. En laten we eens zien of dat een verschil maakt: voor de ander en voor onszelf.

Namasté,

Majanka

Posted in Inspiratie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*