Dharana

Met pratyahara, het terugtrekken van de zintuigen, wordt hoofdstuk twee van de Yoga Sutra’s afgesloten. De laatste drie stappen uit het achtvoudig pad van Patanjali zijn te vinden in een volgend hoofdstuk, dat meer ingaat op de innerlijke zoektocht van de sadhaka, de yogabeoefenaar. Hoofdstuk drie begint met stap 6: dharana, dat focus of concentratie betekent. De sutra die hierover gaat, zegt: Het fixeren van het bewustzijn op één punt of regio is concentratie.
Iyengar voegt hieraan toe: de aandacht focussen op een gekozen punt of gebied, binnen of buiten het lichaam, is concentratie. Hierdoor worden de functies van de geest gecontroleerd en naar een bepaald punt gebracht. Dharana ontstaat als de geest stabiel blijft en niet onderhevig meer is aan schommelingen.

Wij gebruiken het woord concentratie regelmatig in het dagelijks leven. We zijn wel of niet geconcentreerd bezig met iets. Soms gaan we hier helemaal in op. Maar, ondanks deze vorm van concentratie, speelt het denken vaak nog een rol. Dus dat is niet de concentratie die hier wordt bedoeld. Dharana kan alleen ontstaan als de geest rustig en stabiel is, gedurende langere tijd, als we niet langer meer achter onze zintuigen aanrennen om onze behoeften te bevredigen. Dharana kan ontstaan als we al enige onthechting van wereldse zaken bereikt hebben. Dharana is daar waar het denken niet meer is; in contact met het hogere in ons, totaal aanwezig in een bepaalde activiteit. Dan worden de kenner en het gekende één.
Laten we eens kijken of we een bepaalde staat van concentratie kunnen bereiken in de asana’s.

Namasté, Majanka

 

Bron: Light on the Yoga Sutra’s of Patanjali by B.K.S. Iyengar

Posted in Inspiratie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*