Over geweldloosheid en waarheidsliefde

Vorige week vertelde ik over het achtvoudig pad van yoga zoals die door Patanjali zo’n 3000 jaar geleden in de Yoga Sutra’s is vastgelegd. Het achtvoudige pad begint met de 5 yama’s, oftewel 5 ‘onthoudingen’/ leefregels. Ik ga hier vandaag dieper op in.

Van deze 5 staat ahimsa, geweldloosheid op 1. Geweldloosheid is niet hetzelfde als leven zonder geweld. Als hier zo een tijger binnen loopt dan zijn jullie wat blij als dat dier wordt neergeschoten, ook al kun je dit zien als een vorm van geweld. Hoewel ik jullie niet inschat als mensen die anderen vermoorden, kun je je afvragen of je echt volledig geweldloos leeft. Hoe vaak hebben we geen negatieve gedachten of oordelen over onszelf of over een ander? Ook dit kun je zien als een vorm van geweld. Hoe vaak gaan we niet over onze grenzen of misschien wel over de grenzen van een ander? Is dit dan ook geen geweld? Kortom: volledig geweldloos leven is in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Geweld komt vaak voort uit angst, angst voor tekort of angst dat ons iets wordt aangedaan. Als we kunnen vertrouwen op de liefde voor het hogere, voor God, dan kan er geen angst bestaan. Is er geen angst, dan hoeven we ook geen toevlucht te nemen tot geweld.

De tweede yama is satya, waarheidsliefde. De meeste mensen zullen van zichzelf zeggen dat ze een eerlijk persoon zijn en altijd de waarheid spreken. Maar in hoeverre is dit waar? Doen we de waarheid soms geen geweld aan? Hoe zit het met ons denken, met onze emoties? Zijn die altijd berust op waarheid of berusten ze op ons idee van de werkelijkheid?

Mahatma Ghandi zei: ‘Waarheid is God en God is Waarheid’. Met andere woorden: wat is werkelijk Waar? Waar geloof je in en kun je leven volgens deze Waarheid? Want waar Waarheid is, is liefde. Satya houdt volmaakte waarheidslievendheid in; in gedachten, woord en daad. Vanuit liefde kun je geweldloos leven. Ahimsa en satya gaan daarom hand in hand.

Volgende week: de andere drie yama’s: asteya, niet stelen, brahmacharya, kuisheid en aparigraha, vrij zijn van bezitsdrang.

Namasté,

Majanka

Bron: Yoga Dipika van B.K.S. Iyengar

Posted in Inspiratie