Overwegingen uit Pune, India

Vorige week was er een zesdaagse yogaconferentie aan de gang in Pune, India, waar de Iyengars wonen. Deze conferentie/workshop werd gegeven door Geeta Iyengar en werd voorafgegaan door een driedaagse discussie over het opleidingssysteem binnen de Iyengar yoga.
14 December is de geboortedag van B.K.S. Iyengar. N.a.v. beide evenementen staat Facebook vol met citaten en uitspraken van van Geetaji en Guruji (B.K.S.) Iyengar. Ik noem er een aantal, ter inspiratie voor de feestdagen.

  • We moeten onszelf regeren van binnenuit. Dit is een georganiseerd proces waarbij we morele, ethische en fysieke aspecten instellen om zo een gecontroleerde en gedreven geest te kweken (zie de yama’s, niyama’s, asana’s en pranayama uit het achtvoudig pad). Degenen die bekend zijn met het achtvoudig pad en daar naar leven, ontdekken dat dit een geleidelijk proces is.  Naar verloop van tijd ga je profiteren van de voordelen zodat je minder last hebt van afleidingen in en buiten jezelf. Innerlijke vrede rijst niet ineens op, maar na enige tijd realiseer je je dat het leven lichter is dan voorheen, zorgelozer.
  • Het lichaam is zo gespannen, het is belast. Deze spanning moet weg (daar doen we de asana’s voor). De passies, de gehechtheden, die onszelf in beslag nemen en waarmee we ons overdreven standhouden in de wereld, brengen spanningen met zich mee. De asana’s geven je de mogelijkheid om naar binnen te keren. De asana’s helpen  het lichaam te ontspannen, helpen ons weer te voelen, diep in ons zelf.
  • Begrijp het verschil tussen ‘doodgaan en dan de houding doen’en ‘de houding uitvoeren en dan doodgaan’ Als je al dood bent, hoe wil je de houding dan doen? Dus ‘doen en doodgaan’(do and die) en ‘niet doodgaan en doen’ (die and do).  “So ‘do and die’ and not ‘die and do’.”
   Kortom: doe de asana, ga ervoor, zonder zorgen, angsten en twijfels.
  • Onze ziel wordt niet gezien en wordt overschaduwd door ons ego. We missen de gevoeligheid om het goddelijke in onszelf te voelen. Het is alsof de ziel wordt bedekt, zoals een zonnebril die onze ogen spaart voor de zon. In yoga verwijderen we deze bedekking, zodat we compleet open zijn voor Purusa, het licht dat in ons is. Ben niet bang om open te zijn: er komt helder, stralend licht voor terug. Een mooi gegeven met het oog op de naderende kerstdagen. Veel licht gewenst!


Namasté, Majanka

Posted in Inspiratie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*