Wat hindert onze yogabeoefening (deel 3)?

Weten jullie ze nog? De negen Chitta Viksepa’s die de afgelopen twee aan de orde zijn gekomen? Nog even in het kort: 1. Vyadhi: ziekte die het fysieke evenwicht verstoort. 2. Styana: slapte, verkeerde mentale instelling. 3. Samsaya: twijfel of besluiteloosheid en 4. Pramada: onverschilligheid of ongevoeligheid. 5. Alasya: luiheid, 6. Avirati: genotzucht, 7. Bhranti Darsana: foutieve of nutteloze kennis, zinsbegoocheling, 8. Alabdha Bhumikatva: niet in staat om langere tijd geconcentreerd bezig te zijn, 9. Anavasthitattva: gebrek aan stabiliteit, verworven vaardigheden niet blijvend in de praktijk kunnen brengen.

Aan de bovengenoemde negen Chitta Viksepa’s heeft Patanjali er nog vier toegevoegd. Deze vier zijn als het ware altijd op de achtergrond aanwezig: 1. Dukha, pijn of verdriet. 2. Daurmansya, wanhoop. 3. Angamejayatva, onvastheid (onbeheerste beweging of trilling) van het lichaam. 4. Svasa-prasvasa, onregelmatige ademhaling.

Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel en biedt Patanjali in de Yoga Sutra’s ook remedies om alle moeilijkheden te overwinnen en zuiver geluk te bereiken. De viervoudige remedie van Maitri (vriendelijkheid), Karuna (mededogen), Mudita (vreugde) en Upseka (onverschilligheid/onbewogenheid) wordt als beste remedie aanbevolen. Iyengar zegt dat de diepere betekenis van deze remedies niet gepeild kan worden door iemand met een onrustige geest. Hij zegt dan ook dat in de praktijk gemoedsrust het best kan worden bereikt door doelgerichte oefening van asana en pranayama. De mentale activiteit (manas), onze denkende geest en de adem (prana) zijn nauw met elkaar verbonden. De werkzaamheid van de één of het beheersen van de één beïnvloedt de ander. Dat is precies de reden waarom Patanjali pranayama aanbeveelt als middel voor het bereiken van innerlijke vrede en mentale evenwichtigheid. Hopelijk heb je hier vandaag iets van mee gekregen.

Volgende week ga ik dieper in op de bovengenoemde viervoudige remedie om moeilijkheden te overwinnen.

Namasté,
Majanka

 

Bronnen:
Yoga Sutra’s van Patanjali
Yoga Dipika van B.K.S. Iyengar

Posted in Inspiratie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*