Wat hindert onze yogabeoefening?

Ik heb de citta vritti’s en de klesa’s met jullie doorgenomen. Rijtjes met oorzaken van pijn in en schommelingen van de geest.

Jullie doen al aan yoga, sommigen oefenen ook thuis. Nu noemt Patanjali in de Yoga Sutra’s een aantal afleidingen, belemmeringen die ons hinderen bij onze yogabeoefening. Zijn jullie klaar voor nog een rijtje? Want hier komen de chitta viksepa. Het zijn er 13, hierbij de eerste vier:

 1. Vyadhi: ziekte die het fysieke evenwicht verstoort
  Voor de yogi is het lichaam het voornaamste middel om zijn doel te bereiken. De reiziger komt niet erg ver als zijn lichaam het begeeft. Fysieke gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor mentale ontwikkeling, omdat de geest zich normaal gesproken uitdrukt via het zenuwstelsel. Is het lichaam ziek of het zenuwstelsel in de war dan wordt de geest rusteloos en traag. Concentratie en meditatie worden zo onmogelijk.
 2. Styana: slapte, verkeerde mentale instelling
  Een persoon die slap of loom is, heeft geen doel geen weg om te volgen, kan geen enthousiasme opbrengen. Enthousiasme heb je nodig om door te zetten. Een bergstroom blijft helder omdat hij constant in beweging is, maar water in een sloot kan niet doorstromen en vervuilt.
 3. Samsaya: twijfel of besluiteloosheid
  De twijfelaar, de onverstandige, degene die geen vertrouwen heeft, zij vernietigen zichzelf. De zoeker moet vertrouwen hebben in zichzelf en zijn leraar. Als het vertrouwen en het geloof zijn opgeweld in het hart dan wordt het hart van obstakels bevrijd. Het hart wordt helder en rustig.
 4. Pramada: onverschilligheid of ongevoeligheid
  Iemand die aan pramada lijdt kent zichzelf veel belang toe, ontbeert elke vorm van nederigheid en meent dat hij de wijsheid in pacht heeft. Hij blijft onverschillig voor wat werkelijk goed is en doet alleen maar wat hij prettig vindt.

We kunnen bij tijd en wijle gehinderd worden door deze vier chitta viksepa’s, maar welke is het meest op jou van toepassing? Een leuk zelfonderzoekje voor tijdens de Paasdagen!

Namasté,
Majanka

Bronnen:
Yoga Sutra’s van Patanjali
Yoga Dipika van B.K.S. Iyengar

Posted in Inspiratie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*