Weg met die vermoeidheid!

Het Nederlands Huisartsen Genootschap zegt dat jaarlijks 1% van de patiënten met de klacht vermoeidheid bij de huisarts komt. In 20% van de gevallen ligt hier een lichamelijke oorzaak aan ten grondslag. Bij 15% een psychische. Bij de overige 60% wordt er niets gevonden. Dat is dan een hele opluchting maar het neemt de vermoeidheid niet weg. Waar komt die vermoeidheid dan toch vandaan?
Hebben we zwaar lichamelijke arbeid verricht dan is ons lichaam vaak moe. Dit noemen we moe maar voldaan. Maar heel vaak zijn we vooral moe en in het geheel niet voldaan. Is de vermoeidheid dan niet vooral een geestelijke toestand; een gevoel van futloosheid, lethargie waar we niet aan kunnen ontsnappen?
De meesten kennen dit fenomeen wel: we komen vermoeid, uitgeput bijna, naar de yogales en opgefrist, vol nieuwe energie keren we weer huiswaarts. Waar is de vermoeidheid dan gebleven?

Zijn we niet vooral moe in ons hoofd? Denken we niet gewoon te veel en voelen we te weinig? Piekeren we niet continu, ons zorgen makend over ons zelf, of over de ander? Hoppen we niet van de ene gedachte naar de andere en hebben zo binnen de kortste keren een mooi gedachtenweb gesponnen?

Vermoeidheid zit met name in die geest die maar doorraast en doorraast. Vermoeidheid komt voort omdat het ons niet lukt om continu in aandacht en volledig bewustzijn te leven. Iyengar zei: ‘De aandacht moet zonder onderbreking stromen. Op het moment dat je bezwijkt, laad je niet opnieuw op en wordt de aandacht verstrooid. Geef je aandacht dan schep je iets en schepping heeft leven en energie. Zijn we vermoeid dan moeten we dat accepteren, onszelf opnieuw voorzien van een intens gewaar zijn om het lichaam weer op peil te brengen en enerige terug te winnen. Gewaar –zijn (in aandacht zijn) in actie brengt de energie terug en verjongt het lichaam en de geest.’

Namasté,

Majanka
Bron:
B.K.S. Iyengar: Yoga als Levenskunst

 

Posted in Inspiratie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*