Yoga is….. in de middellijn komen

Gedurende zijn leven heeft B.K.S. Iyengar veel boeken, veel artikelen geschreven en veel mooie dingen gezegd. Een aantal citaten van hem wordt nog regelmatig aangehaald.

Een van de bekendste citaten is: The median line is God. De middellijn is God.

Een paar weken geleden hebben we het ook gehad over het zoeken van de middellijn in de asana’s. Toen las ik het volgende voor: ‘Evenwicht in het lichaam is de basis voor evenwicht in het leven. Evenwicht is de toestand van het heden, het hier en het nu. In het midden is het heden. Het heden is de volmaakte asana.’ En dus zegt Iyengar dat de middellijn God is: als het denken is geweken, het ego een stap opzij heeft gedaan en er alleen nog een asana is die wordt gevoeld en ervaren, dan zijn we in de middellijn en daar kunnen we ook God, het hogere in ons, het licht in ons, ervaren.

Om uberhaupt die middellijn te bereiken moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan: de basis van de asana moet goed zijn, stabiel. Denk aan de staande houdingen. Als de voet niet goed staat, kan er nooit een evenwichtige houding worden gevonden en komen we niet in de middellijn. Maar ook als de props (hulpmiddelen) niet goed staan of als er op een onjuiste manier gebruik wordt gemaakt van de props, dan zijn ze ons eerder tot last dan dat ze ons de ondersteuning bieden die we op dat moment nodig hebben.
Dus moeten we er voor zorgen dat de basis goed is. Die basis hebben we hard nodig bij de serie asana’s van vandaag.

Namasté, Majanka

Posted in Inspiratie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*