Yoga is…’Een kunst, een wetenschap en een filosofie’

Gedurende zijn leven heeft B.K.S. Iyengar veel boeken, veel artikelen geschreven en veel mooie dingen gezegd. Een aantal citaten van hem wordt nog regelmatig aangehaald.

Een van die citaten is: Yoga is een kunst, een wetenschap en een filosofie.

Kunst betekent vaardigheid. In yoga is het kunst om de realisatie van het Zelf te bereiken, om deze vaardigheid onde r de knie te krijgen. Door herhaaldelijke oefening en geleid door principes, wordt  schoonheid  van het Zelf gecreëerd, maar ook schoonheid/reinheid in het lichaam en in de geest.

Als wetenschap helpt yoga onszelf te leren kennen door experimenten, onderzoek, ervaringen en observaties. Om van deze kennis te kunnen proeven, moeten we oefenen. Het is een oefening om gezondheid van het lichaam en de harmonie van de geest en het bewustzijn te ontwikkelen en te behouden. Het is deze training van lichaam en bewustzijn die leidt naar de ervaring van eeuwigdurende rust van het Zelf. Oftewel: de schommelingen van de geest zijn dan volkomen tot rust gebracht waardoor we zicht krijgen op ons ware Zelf. Sutra I,3 uit de Yoga Sutra’s van Patanjali.

Filosofie gaat grotendeels over de kijk op een juist leven. De ware kunst van leven ligt in het begrip van hoe te leven zonder onszelf, onze ware aard, onze omgeving te verstoren. Yoga helpt ons onderscheid te maken tussen ware, eeuwigdurende vreugde en vrede, en verkeerde, kortstondige pleziertjes. Om te begrijpen wat het goede is, moeten we oefenen: met de asana’s, met het leven.

Veel plezier met deze kunst, wetenschap en filosofie! Breng ze maar samen in de asana’s.

Namasté, Majanka
Bron: Astadala Yogamala door B.K.S. Iyengar

Posted in Inspiratie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*