Year: 2013

 • Over het uiteindelijke doel: verlichting

  Het achtvoudig pad van Patanjali met yama’s, niyama’s, asana, pranayama en pratyahara. dharana, dhyana wordt gecompleteerd door samadhi, oftewel verlichting. Het achtvoudige pad moet je niet zien als acht opeenvolgende stappen. Het is een concentrisch geheel waarvan alle acht stappen direct in verbinding staan met elkaar. Over samadhi, verlichting, is het lastig schrijven. Want wat […]

 • Over concentratie en meditatie

  Nog even in de herhaling: de eerste vijf stappen uit het achtvoudig pad van Patanjali zijn: yama’s, niyama’s, asana, pranayama en pratyahara. Dharana, concentratie en Dhyana, meditatie zijn vandaag aan de beurt. We hebben al gezien dat we langzaam van buiten naar binnen toe werken. Dankzij de pranayama worden onze gedachten wat stiller. Vervolgens trekken […]

 • Over onze zintuigen

  De yama’s, de niyama’s, asana en pranayama zijn de eerste vier stappen van het achtvoudige yogapad van Patanjali. Vandaag volgt pratyahara.. In de asana’s proberen we beheersing te krijgen over ons lichaam. Met pranayma proberen we onze gedachten enigszins onder controle te brengen. Met pratyahara gaan we nog een stap verder. Pratyahara betekent het terugtrekken […]

 • Asana en pranayama

  De eerste twee stappen van het achtvoudige pad van Patanjali hebben we doorlopen: de yama’s en de niyama’s. Asana en pranayama zijn de volgende twee stappen. Verlengend, verruimend, verrassend, ontspannend, confronterend, rekkend, pijnlijk, versterkend, verzachtend, eerlijk en akelig bewustwordend. Dat is wat we, samenvattend, kunnen zeggen over asana’s. Ik moet iedereen helaas teleurstellen: yogabeoefening zonder […]

 • Over studie van het Zelf en toewijding aan het hogere

  Van het achtvoudige yogapad hebben we de yama’s  besproken en drie van de vijf niyama’s. Vandaag de laatste twee niyama’s, gedragsregels. Dit zijn Svadhyaya en Ishvara Pranidhana. Wat houdt dit in? Svadhyaya komt voort uit de woorden Sva wat zelf betekent en Adhyaya wat studie of onderricht betekent. In zijn geheel betekent Svadhyaya studie van […]

 • Over reinheid, tevredenheid en ons innerlijk vuur

  Het eerste lid van het achtvoudige pad van yoga hebben we achter de rug: de yama’s. Deze keer zijn de niyama’s aan de beurt. Niyama zijn gedragsregels die van toepassing zijn op individuele discipline, terwijl yama universeel bedoeld zijn. Patanjali noemt in de Yoga Sutra’s vijf niyama’s.  Ik behandel er vandaag drie De eerste niyama […]

 • Over niet stelen, celibatair bestaan en vergaardrift

  Vorige week sprak ik over de eerste twee yama’s, leefregels zoals die in het achtvoudige pad van yoga worden beschreven: ahimsa, geweldloosheid en satya, waarheidslievendheid. De overige drie yama’s komen vandaag aan bod. De derde yama is asteya wat zoiets betekent als niet stelen. Uiteraard dringen we geen huizen van anderen binnen om daar waardevolle […]

 • Over geweldloosheid en waarheidsliefde

  Vorige week vertelde ik over het achtvoudig pad van yoga zoals die door Patanjali zo’n 3000 jaar geleden in de Yoga Sutra’s is vastgelegd. Het achtvoudige pad begint met de 5 yama’s, oftewel 5 ‘onthoudingen’/ leefregels. Ik ga hier vandaag dieper op in. Van deze 5 staat ahimsa, geweldloosheid op 1. Geweldloosheid is niet hetzelfde […]

 • Van onthouding naar verlichting

  Zo’n 3000 jaar geleden schreef de wijze Indiër Patantjali de Yoga Sutra’s. Deze Sutra’s (sutra betekent zoiets als vers) vormen de basis voor alle yogavormen wereldwijd. Patanjali beschijft in de Yoga Sutra’s het achtvoudige pad, ook wel het achtvoudige pad van yoga genoemd. Het pad, waar jullie je reeds op bevinden, ziet er als volgt […]

 • Zacht

  Hoe kun je zacht worden en tegelijkertijd ook inspanning leveren? Hoe kun je rustig ademen terwijl je je optimaal concentreert? Hoe doe je dit in het dagelijks leven? En als dit niet lukt, mag je dan verwachten dat dit tijdens de asana’s wel lukt? Spanningen zetten zich vast in ons lichaam. Het kunnen oude spanningen […]