Month: April 2014

  • Wat hindert onze yogabeoefening (deel 2)?

    We gaan verder met de Chitta Viksepa’s, de belemmeringen/afleidingen die ons hinderen bij onze yogabeoefening. Vorige keer heb ik de eerste vier genoemd: 1. Vyadhi: ziekte die het fysieke evenwicht verstoort. 2. Styana: slapte, verkeerde mentale instelling. 3. Samsaya: twijfel of besluiteloosheid en 4. Pramada: onverschilligheid of ongevoeligheid. Vandaag komen er nog 5 chitta viksepa’s…

  • Wat hindert onze yogabeoefening?

    Ik heb de citta vritti’s en de klesa’s met jullie doorgenomen. Rijtjes met oorzaken van pijn in en schommelingen van de geest. Jullie doen al aan yoga, sommigen oefenen ook thuis. Nu noemt Patanjali in de Yoga Sutra’s een aantal afleidingen, belemmeringen die ons hinderen bij onze yogabeoefening. Zijn jullie klaar voor nog een rijtje?…

  • De 5 klesa’s

    Vorige week sprak ik over de citta vritti’s, de vijf oorzaken van de veranderingen van de geest die plezier of pijn veroorzaken. Dit zijn: 1. Pramana: onjuiste kennis, oordeel 2. Viparyaya: onjuiste opvatting 3. Vikalpa: fantasie of inbeelding 4. Nidra: slaap 5. Smrti: geheugen, herinnering, vasthouden aan het verleden. De citta vritti’s worden veroorzaakt door…