Inspiratie

11 november 2013

Over reinheid, tevredenheid en ons innerlijk vuur

Het eerste lid van het achtvoudige pad van yoga hebben we achter de rug: de yama’s. Deze keer zijn de niyama’s aan de beurt.

Niyama zijn gedragsregels die van toepassing zijn op individuele discipline, terwijl yama universeel bedoeld zijn. Patanjali noemt in de Yoga Sutra’s vijf niyama’s.  Ik behandel er vandaag drie
De eerste niyama is saucha, wat reinheid betekent. Reinheid is een begrip dat op vele manieren uitgelegd kan worden. Uiteraard is reinheid van het lichaam van belang. Douchen en baden maken het lichaam aan de buitenkant schoon. Asana en pranayma doen dit voor het inwendige lichaam. Naast reinheid van het lichaam is ook reinheid van het denken en het voelen van belang. Emoties als kwaadheid, jaloezie, hebzucht en trots kunnen verdreven worden door het veelvuldig doen van asana en pranayama. Naast reinheid van het lichaam, het denken en het voelen, is ook zuiver voedsel van belang. Voedsel is nodig om de gezondheid te stimuleren, om ons kracht en energie te geven, niet alleen omdat het lekker is.

Santosa, of tevredenheid, is de tweede niyama. Iyengar zegt: ’Een geest die niet tevreden is, kan zich niet concentreren.’ Hij zegt ook dat tevredenheid en gemoedsrust toestanden zijn van de geest. Ze zijn aanwezig als de vlam van de geest niet heen en weer wordt bewogen in de wind van de begeerten. Een ware yogi heeft nergens gebrek aan en is dus van nature tevreden.’ Hoe zit dat bij ons? Zijn we tevreden met ons leven? Zijn we tevreden hoe we leven? Zijn we tevreden met ons lichaam, met ons zelf, met onze beperkingen en mogelijkheden?

Niyama nummer drie is tapas. Tapas heeft meerdere betekenissen: zuivering, zelfbeheersing, soberheid, maar ook het vuur dat ons aanwakkert om door te gaan. Leven zonder tapas is als een hart zonder liefde. Soms vraag je je af wat ons doet doorgaan. Dat is dus tapas, het innerlijk vuurtje dat bij de één harder brandt dan bij de ander. Tapas is een bewuste poging om de vereniging met het hogere te bereiken, en alle begeerten weg te branden die dit doel in de weg staan. Tapas stelt jullie in staat om hier wekelijks te komen, zelfs als je het zwaar en confronterend vindt. Dankzij tapas ontwikkelt de yogi een sterk lichaam, een beheerst verstand en een sterk karakter.

Namasté,

Majanka

 

Bron: Yoga Dipika van B.K.S. Iyengar