Van onthouding naar verlichting

Zo’n 3000 jaar geleden schreef de wijze Indiër Patantjali de Yoga Sutra’s. Deze Sutra’s (sutra betekent zoiets als vers) vormen de basis voor alle yogavormen wereldwijd. Patanjali beschijft in de Yoga Sutra’s het achtvoudige pad, ook wel het achtvoudige pad van yoga genoemd. Het pad, waar jullie je reeds op bevinden, ziet er als volgt uit:

  1. Yama’s, onthoudingen. Zie het als spirituele leefregels, zoals de Bijbel de tien geboden kent. Het zijn 5 yama’s: geweldloosheid, eerlijkheid, niet stelen, kuisheid en vrij zijn van bezitsdrang.
  2. Niyama’s, 5 voorschriften : zuiverheid, tevredenheid, soberheid, zelfkennis en overgave aan het hogere/goddelijke.
  3. Asana’s, lichaamshoudingen
  4. Pranayama, beheersing van de ademhaling
  5. Pratyahara, terugtrekken van de zintuigen
  6. Dharana, concentratie
  7. Dhyana, meditatie
  8. Samadhi, verlichting, bevrijding

Dankzij de yama’s en niyama’s leren we onze gedachten, emoties en driften te beheersen en kunnen we in harmonie leven met onszelf en onze medemens. De asana’s houden het lichaam gezond en sterk. Zo kunnen we meester worden over ons eigen lichaam.

Pranayama en Pratyahara leren ons onze ademhaling te reguleren en daarmee onze geest te beheersen. Dit helpt om de zintuigen naar binnen te keren zodat we niet langer slaaf zijn van onze begeerten.

De laatste drie stappen Dharana, Dhyana en Samadhi voeren ons naar de diepste, meest verborgen schuilplaatsen van onze ziel. Een yogi weet dat God/ het hogere (of welk woord je hier ook voor wilt gebruiken) niet buiten ons is, maar binnenin ons.
Als we ons zeer goed kunnen concentreren, is meditatie binnen handbereik. Vanuit meditatie kunnen we in een constante toestand van Samadhi komen: we worden één met onze ziel, met onze schepper. In Samadhi zijn we volledig bewust maar toch waakzaam. Lichaam, zintuigen en ademhaling verkeren in rust zonder dat we slapen.

Is Samadhi haalbaar voor ons? Feitelijk maakt het niet uit of het haalbaar is of niet. We doen een poging, we verruimen ons bewustzijn en wellicht vangen we een glimp op van onze ziel. Meer dan dat kunnen we niet doen!

Namasté,

Majanka

Bron: Yoga Dipika van B.K.S. Iyengar

Posted in Inspiratie